Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968663
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » Sesja XXXIII z 30 marca

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIII/250/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: skargi pana Krzysztofa Jurkowskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr XXXIII/251/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: skargi pana Krzysztofa Wróbla na panią Beatę Jurak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr XXXIII/252/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXIII/253/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego ds. narkomanii
  Uchwała Nr XXXIII/254/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/240/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXIII/255/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
  Uchwała Nr XXXIII/256/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
  Uchwała Nr XXXIII/257/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla...
  Uchwała Nr XXXIII/258/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla...
  Uchwała Nr XXXIII/259/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XXXIII/260/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zaopiniowania projektu planu aglomeracji
  Uchwała Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta Lubań W sprawie: uznania obszaru za użytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy”