Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056484
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » Sesja XXXV z 26 kwietnia

Artykuły
  Uchwała Nr XXXV/262/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu
  Uchwała Nr XXXV/263/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany nazwy części ulicy oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Zgorzeleckiej
  Uchwała Nr XXXV/264/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:utworzenia Zakładu Budżetowego „Stołówki Szkolne” w Lubaniu
  Uchwała Nr XXXV/265/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Uchwała Nr XXXV/266/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań
  Uchwała Nr XXXV/267/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań