Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961755
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » Sesja XLIII z 28 lutego (Uchwały od Nr 318 do Nr 324)

Artykuły
  Uchwała Nr XLIII/318/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Statutu miasta Lubań
  Uchwała Nr XLIII/319/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr XLIII/320/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i...
  Uchwała Nr XLIII/321/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie:zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 1 kwietnia 2006 roku...
  Uchwała Nr XLIII/322/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie:wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego...
  Uchwała Nr XLIII/323/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003 – 2007
  Uchwała Nr XLIII/324/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok