Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968589
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2002 » Sesja II z 27 listopada (Uchwały od Nr 3 do Nr 11)

Artykuły
  Uchwała Nr II/3/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/4/2002 Rada Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubania
  Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubania na 2002 rok
  Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/2002 z dnia 24 września 2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnymi Rady Miasta Lubania