Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968725
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2002 » Sesja IV z 30 grudnia (Uchwa)ły od Nr 20 do Nr 35

Artykuły
  Uchwała Nr IV/20/2002 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z 0.0. nieruchomości położonych w Lubaniu
  Uchwała Nr IV/21/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie stawek dotacji podmiotowych dla zakupów budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań
  Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na 2003 rok"
  Uchwała nr IV/23/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2003 r.
  Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/378/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
  Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr X/7S/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 22 czerwca 1999 roku w sprawie czynszu w zasobach mieszkaniowych w Lubańskim TBS
  Uchwała Nr IV/26/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/336/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Uchwała Nr IV/27/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wschodniej części miasta Lubań.
  CHWAŁA NR IV/28/2002 RADY MIAST A LUBAŃ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Lubań.
  UCHWAŁA NR IV/29/2002 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru Starego Miasta w Lubaniu.
  UCHWAŁA NR IV/30 /2002 RADY MIASTA LUBANIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.
  Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.
  UCHWAŁA NR IV/32 /2002 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.
  Uchwała Nr IV/33/2002 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań.
  UCHWAŁA NR IV / 34 /2002 Rady Miasta Lubań w sprawie : zmiany uchwały Nr XLII /364 /2002 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia " Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
  Uchwała nr IV/35/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2002 rok.