Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5883143
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Programy, strategie i opracowywania » Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań obrazek Wersja do druku

Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wprowadziły obowiązek uchwalenia przez rady gmin - programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Zgodnie z założeniami ustawowymi programy te muszą być spójne z programem krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Tak, więc program ochrony środowiska dla miasta Lubania mógł zostać uchwalony po wykonaniu w/w programów, a został zatwierdzony przez Radę Miasta Lubań w dniu 22 lutego 2005 roku

 

Program ochrony środowiska jest programem, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego gminy (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania. Dokumenty te pozwolą na wdrażanie takiego modelu rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników, nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów. Program ochrony środowiska analogicznie do polityki ekologicznej państwa określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 

Plan gospodarki odpadami jest planem określającym zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w mieście, w sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych regionu z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. Plan gospodarki odpadami zawiera głównie opis sposobu postępowania z odpadami w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta, którego celem nadrzędnym jest zapobieganie powstawania odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

 

Zarówno program ochrony środowiska jak i plan gospodarki odpadami przygotował na zlecenie Burmistrza Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. W ich przygotowaniu brały udział: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Starostwo Powiatowe, lokalne firmy i instytucje a także organizacje społeczne.

Załączone dokumenty
  Plan Gospodarki Odpadami (1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Program Ochrony Środowiska (1.1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Uchwała Nr XXXII/247/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:przyjęcia programu ochrony środowiska pod nazwą "Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań"

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:22:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-11 13:25:01, Ostatnia zmiana: 2006-06-09 10:16:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5620