Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054312
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Programy, strategie i opracowywania » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubania obrazek Wersja do druku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła obowiązek sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla określenia polityki przestrzennej samorządów terytorialnych. Zarząd Miasta Lubania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu Nr LIV/390/98 z dnia 31 marca 1998 przystąpił do realizacji Studium, nad którym prace powierzono w drodze wygranego przetargu Jeleniogórskiemu Biuru Planowania i Projektowania. Prace nad Studium trwały od czerwca roku 1998 do października roku 1999. Studium poddane było zaopiniowaniu przez właściwe instytucje w III kwartale 1999 i po wprowadzeniu uwag i opinii zostało przedłożone do uchwalenia przez Radę Miejską w Lubaniu.

 

Ustalenia zawarte w studium, służyć będą koordynacji przestrzennej rozwiązań zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych części miasta. Będą także pomocne przy przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych bez planu miejscowego. Studium stanowić będzie istotne źródło informacji koordynacyjnych przy podejmowaniu wszelkich innych działań operacyjnych. Zgromadzony w studium zasób informacji może służyć promocji miasta, sporządzaniu programów gospodarczych i inwestycyjnych, opracowaniu ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, którzy zechcą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym miasta. Część informacyjna Studium może być podstawą dla budowy lokalnego systemu informacji przestrzennej, który będzie pomocny w procesie zarządzania miastem w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania obejmuje następujące zagadnienia:

-         charakterystykę gminy,

-         rozpoznanie aktualnego stanu i istniejących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,

-         sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-         określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej,

-         dokumentację formalno – prawną.

Załączone dokumenty
  Studium Uwarunkowan (584.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Studium uwarunkowań {strona tytułowa} (103.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:25:26, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-11 13:28:52, Ostatnia zmiana: 2007-03-06 14:29:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7606