Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964877
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Programy, strategie i opracowywania » Wieloletni Plan Inwestycyjny » Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubań na lata 2003 - 2007 obrazek Wersja do druku

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubań na lata 2003 - 2007

Na podstawie Uchwały Nr XI/116/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 roku przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubań na lata 2003-2007.

 

Zmiany:

1. Uchwała Nr XL/289/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007

                                                     

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/289/2005

Zmiana Uchwały Nr XI/116/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003 - 2007, podyktowana jest możliwością pozyskania przez Miasto Lubań środków pomocowych Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych, zgodnie z priorytetami i działaniami programów pomocowych.

 

 

Nr na liście

Tytuł inwestycji

Koszty, tys. PLN

Całkowity koszt inwestycji

Środki wydane do 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lata następne

1

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i gminy”

21 064

465

125

112

14 340

6 022

 

 

w tym:

środki z budżetu 12 400

465

125

112

7 225

4 473

 

 

środki zewnętrzne 8 664

 

 

 

7 115

1 549

 

 

2

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz”

6 945

60

 

 

 

 

2 853

4 032

w tym:

środki z budżetu 1 744

60

 

 

 

 

667

1 017

środki zewnętrzne 5 201

 

 

 

 

 

2 186

3 015

3

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra – IV”

1 017

 

 

 

52

 

965

 

w tym:

środki z budżetu 337

 

 

 

52

 

285

 

środki zewnętrzne 680

 

 

 

 

 

680

 

4

„Zabudowa śródrynkowa TRET – Hala Pasażu wraz z budynkami infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu Rynku”

2 674

527

31

1 466

300

100

250

 

w tym:

środki z budżetu 1 518

527

31

310

300

100

250

 

środki zewnętrzne 1 156

 

 

1 156

 

 

 

 

5

„Remont Ratusz”

1 494

 

 

33

210

751

500

 

w tym:

środki z budżetu 453

 

 

33

210

150

60

 

środki zewnętrzne 1 041

 

 

 

 

601

440

 

6

„Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry”

5 043

45

 

 

50

70

 

4 878

w tym:

środki z budżetu 1 141

45

 

 

50

70

 

976

środki zewnętrzne 3 902

 

 

 

 

 

 

3 902

7

„Budowa obwodnicy zachodniej Pisarzowice – Zaręba”

10 359

 

 

 

 

 

200

10 159

w tym:

środki z budżetu 4 036

 

 

 

 

 

200

3 836

środki zewnętrzne 6 323

 

 

 

 

 

 

6 323

8

„Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe”

900

 

 

 

 

 

200

700

w tym:

środki z budżetu 350

 

 

 

 

 

200

150

środki zewnętrzne 550

 

 

 

 

 

 

550

9

„Kompleksowa modernizacja i odbudowa dróg gminnych – I etap”

1 100

 

 

 

63

 

140

897

w tym:

środki z budżetu 1 100

 

 

 

63

 

140

897

środki zewnętrzne 0

 

 

 

 

 

 

 

10

„Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Władysława Łokietka”

1 310

 

 

10

20

630

650

 

w tym:

środki z budżetu 330

 

 

10

20

150

150

 

środki zewnętrzne 980

 

 

 

 

480

500

 

11

„Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 i Przedszkola Nr 3”

1 415

 

 

 

35

 

1 380

 

w tym:

środki z budżetu 395,5

 

 

 

35

 

360,5

 

środki zewnętrzne 1 019,5

 

 

 

 

 

1 019,5

 

Razem

53 321

1 097

156

1 621

15 070

7 573

7 138

20 666

w tym:

środki z budżetu 23 804,5

1 097

156

465

7 955

4 943

2 312,5

6 876

środki zewnętrzne 29 516,5

0

0

1 156

7 115

2 630

4 825,5

13 790Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:47:22, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-11 13:50:26, Ostatnia zmiana: 2006-05-11 14:27:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3143