Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083209
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa

Kategorie
  Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemców (1)
  Wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie gruntów (1)
  Sprzedaż gruntu zabudowanego garażem (1)
  Numeracja nieruchomości (1)
  Procedura postępowania administracyjno-geodezyjnego przy podziale nieruchomości (1)
  Dzierżawa gruntów komunalnych w drodze bezprzetargowej na cele rolne o powierzchni powyżej 0,10 ha lub na ogródki działkowe (pr (1)
  Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na polepszenie warunków zag (1)
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (1)
  Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność (1)
  Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkalne. (1)