Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968950
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji obrazek Wersja do druku

Urząd Miasta w Lubaniu - Zakres Kompetencji Wydziałów

Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik - Anna Krawiec

 

obrazek - a.krawiec.um@luban.pl 

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

0 75 646 44 06 do 08, 646 44 78, 646 44 80, 646 44 99

- sprawy organizacyjno - kadrowe

- sprawy administracyjno - gospodarcze

- spraw obsługi sekretariatu

- sprawy obsługi Urzędu 

- sprawy współpracy strukturze mniejszościami narodowymi

- sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

- sprawy systemu zarządzania jakością

W strukturze organizacyjnej wydziału mieści się

Biuro Rady Miasta

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój 18

0 75 646 44 09

- prowadzi sprawy obsługi Rady Miasta

 

Wydział Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa

Naczelnik - Leszek Mańkowski

 

obrazek - l.mankowski.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 3, 4, 5

0 75 646 44 19, 646 44 21 do 22

- sprawy gospodarki gruntami

- sprawy gospodarki nieruchomościami

- sprawy rolnictwa

 

Wydział Finansowy

Naczelnik - Bogumiła Tomaszewska

 

obrazek - b.tomaszewska.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 14, 15, 16, 20, 22

0 75 646 44 14 do 18

- sprawy wymiaru podatków i opłat

- sprawy księgowości podatkowej

- sprawy księgowości budżetowej

- sprawy kontroli finansowej

- sprawy płacowe i rozliczeń z ZUS

 

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik - Elżbieta Sindrewicz

 

obrazek - e.sindrewicz.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 przybudówka, pokój nr 15 parter

0 75 646 44 26 do 29

- sprawy ewidencji działalności gospodarczej

- sprawy zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych

- sprawy promocji Miasta

- sprawy kontaktów zagranicznych

- nadzór nad jednostkami kultury, sportu i rekreacji

- nadzór nad MOPS

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik - Franciszek Miękoś

 

obrazek - f.miekos.um@luban.pl

 

Siedziba - Plac Lompy pokój nr 5, 6, 7

0 75 646 44 23 do 25

- sprawy lokalowe

- sprawy dodatków mieszkaniowych

- sprawy utrzymania zieleni miejskiej

- sprawy utrzymania porządku na miejskich drogach placach i chodnikach

- sprawy komunikacji miejskiej

- nadzór nad targowiskiem miejskim

- sprawy oświetlenia drogowego miasta

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik - Tomasz Bernacki

 

obrazek - t.bernacki.um@luban.pl

 

Siedziba - Plac Lompy 1 pokój 8, 9

0 75 646 44 35 do 37

- sprawy ochrony środowiska

- sprawy planowania przestrzennego

 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Naczelnik - Ignacy Kidoń

 

obrazek - i.kidon.um@luban.pl

 

Siedziba - Plac Lompy 1 pokój nr 10, 11

0 75 646 44 11 do 13

- sprawy przygotowania i nadzoru realizacji inwestycji miejskich

- sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego

- sprawy utrzymania i remontów dróg , placów i chodników

- sprawy remontów kapitalnych nieruchomości komunalnych

- opiniowanie proponowanych zmian organizacji ruchu na drogach gminnych
- sprawy utrzymania miejskiej sieci deszczowej

 

Wydział Oświaty

Naczelnik - Małgorzata Chojnacka

 
obrazek -
m.chojnacka.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. Mickiewicza 1

0 75 646 44 33 do 34

- sprawy organizacji i nadzoru szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli

- sprawy sprawozdawczości z zakresu szkolnictwa

- sprawy analizy potrzeb finansowych, remontowych i inwestycyjnych placówek oświatowych

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik - Beata Soczyńska

 

obrazek - b.soczynska .um@luban.pl

 

Siedziba - ul. Mickiewicza 6

0 75 646 44 38 do 41

- sprawy ewidencji ludności

- sprawy dowodów osobistych 
 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Beata Serwin

 

obrazek - b.serwin.um@luban.pl

 

Siedziba - Rynek Ratusz

0 75 646 44 31 do 32

- sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgodnów

 

Referat d/s reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

obrazek - j.grodowski.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 12

0 75 646 44 81

- sprawy obrony cywilnej

- sprawy zarządzania kryzysowego

- sprawy ochrony informacji niejawnej
- sprawy wojskowe

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli – Krystyna Bajdor

 

obrazek - k.bajdor.um@luban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 21

0 75 646 44 20

- sprawy kontroli wewnętrznych Urzędu

- sprawy kontroli zewnętrznych jednostek organizacyjnych gminy


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-11 15:14:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-11 15:22:54, Ostatnia zmiana: 2008-07-07 09:33:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 22767