Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065257
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » wrzesień nr 107 - 114 obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE  NR 108/2006

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

z dnia 13 września 2006 roku

 

 

 

w sprawie: wysokości stawek miesięcznych czynszów za wynajem w drodze bezprzetargowej izb lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych stanowiących mienie komunalne.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 23 ust. 5 uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam wysokość stawek miesięcznych czynszów za wynajem izb lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Podstawą korzystania z przedmiotu najmu i wnoszenia czynszu przez najemcę na rzecz wynajmującego jest umowa najmu.
  2. Prawa i obowiązki wynajmującego izby lekcyjne, pracownie komputerowe, sale gimnastyczne oraz prawa i obowiązki najemcy określa umowa.

 

§ 3

 

Wysokość czynszu miesięcznego, warunki i terminy płatności określa umowa najmu zawarta pomiędzy najmującym a wynajmującym.

 

§ 4

 

Wynajmujący izby lekcyjne, pracownie komputerowe, sale gimnastyczne może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość opłat na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Oświaty.

 

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 września 2006 r.

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                           Konrad Rowiński

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 do ZBM 108 (26.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-09 11:45:59, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-09 11:48:03, Ostatnia zmiana: 2006-10-09 12:03:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1110