Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953964
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 22/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 25 lutego 2003 roku

 

 

w sprawie: planu kont dla budżetu Miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się:

  1. Załącznik nr 1 – plan kont dla budżetu Miasta Lubań.
  2. Załącznik nr 2 – zakładowy plan kont Jednostki Budżetowej Urząd Miasta Lubań
  3. Załącznik nr 3 – zasady obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz wszystkim pracownikom wydziału finansowego

 

§ 3

 

Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań:

  1. Nr 36/95 z dnia 21 listopada 1995 roku w sprawie zakładowego planu kont,
  2. Nr 22/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera,
  3. Nr 14/02 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie planu kont dla budżetu Miasta oraz zakładowego planu kont dla jednostki.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-09 08:03:52, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-09 08:06:07, Ostatnia zmiana: 2006-10-09 08:06:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1178