Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083242
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » maj nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 86/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 maja 2005 roku

 

 

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Rzemieślniczej

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza , co następuje :

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Rzemieślniczej, stanowiącej działkę Nr 18/7, Obr.I, AM 18 wynikiem negatywnym, obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości, ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu, i tak:

  • cena ustalona przy ogłoszeniu pierwszego przetargu – 104 000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych)
  • cena wywoławcza do II –go przetargu obniżona do wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-06 12:17:31, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-06 12:18:14, Ostatnia zmiana: 2006-10-06 12:18:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 927