Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954052
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » grudzień nr 157 - 175 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 167/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Różanej 2, nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Ludowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 18 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 4, poz.543 z późn. zm.), § 3 pkt 1 Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań zarządzam:

 

§ 1

 

Oddać w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Różanej 2, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Ludowej, stanowiącej działkę nr 35 o powierzchni 1125 m2,Obr. III, AM 8, KW- 18709.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-06 07:21:10, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-06 07:22:24, Ostatnia zmiana: 2006-10-06 07:22:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 969