Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078581
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 43/2004

Burmistrza Miasta Lubania

z dnia 18 marca 2004 roku

 

 

w sprawie:  ustalenia   tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin dydaktycznych  dyrektorów szkół  i przedszkoli miejskich w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubania  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala   się  tygodniowy   obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych.

1. Dyrektora szkoły każdego typu :

  • do   4 oddziałów              9 godzin
  • 5  - 6  oddziałów             7 godzin
  • 7 -  8  oddziałów             5 godzin 
  • 9 - 16 oddziałów             2 godziny
  • 17 i więcej oddziałów      0  godzin

2. Dyrektora  przedszkola:

  • 2 oddziały                      12 godzin
  • 3 oddziały                      10 godzin
  • 4 - 5 oddziałów               5 godzin
  • 6 i więcej oddziałów        3  godziny

 

§  2

 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Inspektorowi   Oświaty  w  Lubaniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 i obowiązuje na rok szkolny 2004 /2005.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-28 08:33:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-28 08:34:51, Ostatnia zmiana: 2006-09-28 08:34:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1446