Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5340765
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 131/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 11 października 2004 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2  pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) oraz § 1 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) i § 9 ust.1 statutu Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu zarządzam, co następuje:

 

§  1

 

1.    Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu w terminie do 15 października 2004 roku.          

2.    Kandydat na stanowisko dyrektora powinien spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie wyższe uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową Domu Kultury,
  • minimum 5-letni staż pracy w instytucji kultury,
  • dobry stan zdrowia,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
  • nie był karany,
  • posiada zdolności organizacyjne i menadżerskie, umiejętność organizowania dużych imprez  masowych.

 

§  2

 

1.    Ogłoszenie o konkursie podane zostanie do wiadomości pracowników Miejskiego Domu  Kultury w Lubaniu i ukaże się w lokalnej prasie i telewizji oraz w giełdzie  pracy  „Gazety Wrocławskiej” i w „Gazecie Wyborczej”, a także na stronach internetowych  Urzędu Miasta.

2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§  3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-26 09:08:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-26 09:09:29, Ostatnia zmiana: 2006-09-26 09:09:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 804