Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5272138
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » październik nr 151 - 172 Wersja do druku

Zarzadzenie Nr 159/2005

Burmistrza Miasta Luban

z dnia 7 pazdziernika 2005 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej współuzytkowników wieczystych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity z 2004 roku , Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Luban z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własnosc Gminy Miejskiej Luban, Uchwały Nr XXIX/230/2004 Rady Miasta Luban z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku Rady Miasta Luban w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własnosc Gminy Miejskiej Luban, Burmistrz Miasta Luban zarzadza , co nastepuje:

 

§ 1

 

Podaje sie do publicznej wiadomosci wykaz stanowiacy załacznik Nr 1 do niniejszego Zarzadzenia , zawierajacy działke przeznaczona do sprzedazy na rzecz współuzytkowników wieczystych. Działka stanowi własnosc Gminy Miejskiej Luban. Nieruchomosc objeta niniejsza sprzedaza połozona jest przy ulicy 7 Dywizji 13 (Obreb III, AM 6, działka Nr 55 o powierzchni 199 m2)

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszen w Urzędzie Miasta Luban.

 

§ 3

 

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomosciami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowinski

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:42:08, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-25 11:43:44, Ostatnia zmiana: 2006-09-25 11:43:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1370