Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954114
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » grudzień nr 190 - 201 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 192/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), oraz art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać spisu z natury następujących składników majątkowych i niemajątkowych:

Środków trwałych w/g stanu na dzień 31.12.2003 roku

Pozostałych środków trwałych - ewidencja ilościowa zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną według stanu na dzień 30.11.2003.

Inwestycji rozpoczętych poprzez protokolarne uzgodnienie kosztów na dzień 31.12.2003 roku dokona komisja w składzie:

     Ewa Rybak - Wydział Finansowy

     Grażyna Szafranowska -Wydział Techniczno-Inwestycyjny

     Piotr Browarczyk - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Inwentaryzacji gruntów rolnych poprzez protokolarne uzasadnienie ilości i wartości na dzień 31.12.2003 roku dokona komisja w składzie :

     Ewa Rybak -Wydział Finansowy

     Leszek Makowski - Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

Druków ścisłego zarachowania:

-         opłaty targowej,

-         opłaty poza targowej,

-         świadectwa pochodzenia zwierząt,

-         arkuszy spisu z natury,

-         zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową ( licencja)

-         zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

-         zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

-         czeków gotówkowych.

 

§ 2

 

Ustalam termin rozpoczęcia spisu z natury w okresie od 8 grudnia 2003 do 15 stycznia 2004 roku.

 

 

§ 3

 

Do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych powołuję zespół spisowy w składzie:

Janusz Włosek- przewodniczący

Beata Stołecka - członek

Teresa Ogonowska - członek

 

Do przeprowadzenia spisu z natury pozostałych środków trwałych powołuję zespół spisowy w składzie:

Teresa Podkowińska - przewodnicząca

Krzysztof Kusiek - członek

Czesław Rutana - członek

  

Do przeprowadzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania powołuję zespół spisowy w składzie:

Aleksandra Dietrich – przewodnicząca

Anna Frąc- członek

Stefania Głogowska – członek

 

§ 4

 

Zobowiązuję Grażynę Bokłak i Bogumiłę Tomaszewską do przeprowadzenia weryfikacji sald na rachunkach bankowych, kredytowych, sald należności, należności spornych, rozrachunków z pracownikami, oraz tytułów publiczno prawnych, (na które rozciągnięto ustawy podatkowe) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2004 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2003 roku

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-22 10:57:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-22 10:58:11, Ostatnia zmiana: 2006-09-22 10:58:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1158