Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964158
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » grudzień nr 190 - 201 obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 195/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 Zarządzenia Nr 184/03 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta w następującym składzie:

1. Konrad Rowiński - przewodniczący

2. Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

3. Tadeusz Sztaba - członek Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Lubań

4. Arkadiusz Słowiński - członek Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Lubań

5. Anna Krawiec - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego UM Lubań

6. Elżbieta Sindrewicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM Lubań - sekretarz

 

§ 2

 

Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dwóch etapach:

- I w dniu 10 grudnia 2003 r. o godz. 14.30 rozpatrzenie ofert w sali Nr 11 Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14,

- II w dniu 17 grudnia 2003 r. o godz. 11.00 spotkanie z kandydatami, których oferty przyjęto w sali Nr 11 Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji Konkursowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-14 08:03:14, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-14 08:04:20, Ostatnia zmiana: 2006-09-14 08:04:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1061