Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055779
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 39/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 marca 2004 roku

 

 

w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58  Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 i 10,  art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach  publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta  Lubań  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004  w zakresie zadań zleconych w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.722 zł z tego:

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 25.732 zł .

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwotę  14.990 zł.

2.   Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004  w zakresie zadań zleconych w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.722 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 25.732 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.990 zł

3.   Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 347.000 zł.

4.   Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 347.000 zł.

 

§ 2

 

1.   Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

2.   Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810  rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 10.000 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą  33.068.770 zł

Wydatki  budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą  34.565.003 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-13 13:51:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-13 13:52:52, Ostatnia zmiana: 2006-09-13 13:52:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 953