Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055641
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 49/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

  • Dąbrowskiego 22 m 4 (Obręb V, AM 5, działka nr 79 o pow. ogólnej 154 m2)
  • Dąbrowskiego 6 m 3 (Obręb III, AM 15, działka nr 26 o pow. ogólnej 136 m2)
  • Krajowej 13 m 6 (Obręb II, AM 18, działka nr 73 o pow. ogólnej 157 m2)
  • Wrocławska 11 m 21 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2)
  • Wrocławska 11 m 5 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2)
  • Mostowa 6 m 13 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/51 o pow. ogólnej 5.508 m2)
  • Łużycka 5 m 8 (Obręb III, AM 1, działka nr 6 o pow. ogólnej 368 m2)
  • K. Wielkiego 5C m 13 (Obręb II, AM 18, działka nr 15 o pow. ogólnej 166 m2)
  • Mikołaja 1 m 12 (Obręb III, AM 3, działka nr 28/1 o pow. ogólnej 442 m2)
  • Zgorzelecka 21 m 4 (Obręb III, AM 1, działka nr 49 o pow. ogólnej 204 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-07 08:11:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-07 08:13:07, Ostatnia zmiana: 2006-09-07 08:13:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1039