Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714432
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » maj nr 67 - 84 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 77/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 maja 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalenia składników i wysokości ekwiwalentu za ubiór służbowy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 Prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się ekwiwalent pieniężny na następujące składniki ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaniu:

  • kostium damski,
  • bluzka damska,
  • buty damskie,
  • rajstopy,
  • garnitur,
  • koszula męska,
  • buty męskie.

 

§ 2

 

Ekwiwalent jest wypłacany do końca I półrocza pierwszego roku używalności odzieży.

 

§ 3

 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego obowiązani są zaopatrzyć się w poszczególne składniki ubioru we własnym zakresie w ramach wypłacanego ekwiwalentu.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 5

 

Wykaz należnych składników ubioru służbowego wraz z obowiązującymi cenami oraz okresem ich używalności określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/1998 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 20 kwietnia 1998 w sprawie ustalenia składników i wysokości ekwiwalentu za ubiór służbowy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2003 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-04 10:35:28, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-04 10:37:03, Ostatnia zmiana: 2006-09-04 10:37:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1232