Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5340747
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 135/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 października 2004 roku

 

 

W sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu”

 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań:

 

§ 1

 

Powołuje z ramienia Zamawiającego komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu” w następującym składzie:

  • Przewodniczący Komisji - Wiesław Wydra
  • Członek Komisji - Ignacy Kidoń
  • Członek Komisji - Grażyna Szafranowska
  • Członek Komisji - Anna Krawiec
  • Członek Komisji - Marzena Różańska-Smreczyńska

 

§ 2

 

1.     Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany pełny zakres robót i dostaw określony w Umowie Nr TI 2222/1/2004/42 z dnia 25 maja 2004 roku.

2.     Z dokonanego odbioru końcowego zostanie sporządzony w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania obiektu.

3.     Czynności odbiorowe komisja rozpocznie dnia 20 października 2004 o godz. 9:00.

4.     Odbiór końcowy robót i dostaw zostanie dokonany komisyjnie po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołów  prób, pomiarów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w trzech egzemplarzach oraz wszystkich świadectw pochodzenia towarów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

5.     Stwierdzone przez komisję, w czasie dokonywania odbiorów częściowych i końcowego robót, wady i usterki zostaną odnotowane w protokole końcowym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 14 października 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 12:27:29, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 12:28:24, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 12:28:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 878