Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5958439
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 53/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 70, poz. 336 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz. 876) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w życie Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 3a/97 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 26 marca 1997 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 11:27:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 11:27:56, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 11:27:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1030