Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6062446
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 66a/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie:ustalenia dnia wolnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 138 § 1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się dzień 2 maja 2003 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań, za wyjątkiem jednostek, w których przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

2.     Dzień 2 maja 2003 roku nie należy odpracowywać.

        

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego Urzędu Miasta Lubań oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 2 maja 2003 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 11:20:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 11:21:20, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 11:21:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1029