Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5958537
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 60/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 7 ust.2 statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie komisji konkursowej na funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lubaniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora w punkcie 4 podpunkcie 2 wprowadza się następującą zmianę w miejsce wyrazu "trzech członków Rady Miasta" wpisuje się "czterech członków Rady Miasta".

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 10:40:25, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 10:42:10, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 10:42:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 997