Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057829
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » maj nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 79/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 maja 2005 roku

 

 

W sprawie:

przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 20 listopada 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 66/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

·         Zarządzeniem Nr 199/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

·         Zarządzeniem Nr 124/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

·         Zarządzeniem Nr 26/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2005 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:54:20, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-28 12:55:18, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 12:55:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1141