Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714470
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » maj nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 84/2005

 Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 maja 2005 roku

 

 

W sprawie:

zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109 ust. 2 pkt 1 , art. 111 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust.1 pkt 2, litera „a”  pkt 9 i 10, art. 128 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXX/231/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2005 rok Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin o kwotę 57 000 zł.

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 57 000 zł.

3.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 90 000 zł.

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 90 000 zł z tego:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 88 000 zł z tego:

-                                  Międzyzakładowy Klub Sportowy Łużyce o kwotę 82 000 zł

-          JWOPR Jelenia Góra w imieniu Klubu Pływackiego „Orka” w Lubaniu o kwotę 3 000 zł

-          Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Kwisa” o kwotę 3 000 zł

§ 4300 zakup usłu pozostałych o kwotę 2 000 zł

5.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 161 700 zł z tego:

-          § 4810 rezerwa ( rezerwa ogólna) o kwotę 1 700 zł

-          § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 160 000 zł

6.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 700 zł.

7.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 64 853 zł.

8.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 64 853 zł w tym:

§ 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 18 054 zł

§ 4302 zakup usług pozostałych o kwotę 46 799 zł (na realizację poniższych projektów:

-          Lubań wczoraj i dziś o kwotę 14 050 zł

-          Spacer po starym mieście o kwotę 13 162 zł

-          Jak zostać przedsiębiorcą o kwotę 2 500 zł

-          II Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny o kwotę 14 300 zł

-          Rękodzieło sposób na pieniądz o kwotę 2 787 zł).

9.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Szkoła podstawowa nr 4) o kwotę 160 000 zł

 

§ 2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na 2005 rok wynoszą 41 107 888 zł.

Wydatki budżetu miasta Lubań na 2005 rok wynoszą 43 477 700 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:37:17, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-28 12:38:45, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 12:38:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 965