Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714430
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » maj nr 67 - 84 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 68/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 maja 2003 roku

 

 

W sprawie:

powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych

 

 

Na podstawie art. 20a ust. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664 z 2002 roku z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743 z 2002 roku) § 1 i 2 Uchwały Nr IX/103/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie określenia trybu wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołać dla przeprowadzenia postępowania opisanego w § 2 komisję przetargową w składzie:

 1. Henryk Rogacki – przewodniczący
 2. Marian Zwierzański – członek
 3. Grażyna Szafranowska – sekretarz.

 

§ 2

 

Komisja przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1
 2. Szkoły Podstawowej Nr 2
 3. Szkoły Podstawowej Nr 3
 4. Szkoły Podstawowej Nr 4
 5. Gimnazjum Nr 1
 6. Gimnazjum Nr 2
 7. Gimnazjum Nr 3
 8. Przedszkola Miejskiego Nr 1
 9. Przedszkola Miejskiego Nr 3
 10. Przedszkola Miejskiego Nr 5
 11. Urzędu Miasta
 12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 13. Straży Miejskiej
 14. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 15. Zakładu budżetowego „Stołówki szkolne”
 16. Miejskiej Biblioteki Publicznej
 17. Miejskiego Domu Kultury
 18. Muzeum Regionalnego
 19. Administracji Budynków Komunalnych Nr 2
 20. Administracji Budynków Komunalnych Nr 3
 21. Administracji Budynków Komunalnych Nr 4
 22. Gospodarstwa Pomocniczego „Hotel – Pokoje Gościnne”
 23. Gospodarstwa Pomocniczego „Agencja Rozwoju Miasta”.

 

§ 3

 

Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia opisanego w § 2, Specyfikacja stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2003 roku.

 

   

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-28 10:53:15, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-28 10:54:29, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 10:54:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1064