Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057811
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » maj nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 78/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 maja 2005 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy z równoczesnym przeniesieniem własności obiektu budowlanego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przenosi się własność nieruchomości gruntowej wymienionej w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącej własności Gminy Miejskiej Lubań, zabudowanej budynkiem handlowo- usługowym, wybudowanym przez dzierżawcę gruntu ( posiadacza zależnego) z równoczesnym przeniesieniem własności obiektu budowlanego wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę. Obręb II, AM 18, działka Nr 27/1 o powierzchni 81 m2, ul. Kazimierza Wielkiego.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 maja 2005 roku

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:43:38, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-28 09:44:52, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 09:44:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1130