Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6081343
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 47/2003

Burmistrz Miasta Lubań

z dnia 1 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje oraz zasad ich wydawania

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, że napoje będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni przy pracach porządkowych na terenie miasta w ramach robót publicznych.

 

        § 2

 

1.     Napoje będą wydawane pracownikom w dniach wykonywania przez nich prac wymienionych w § 1.

2.     Napoje przysługują pracownikom wymienionym w § 1 w okresie od początku maja do końca września każdego roku kalendarzowego.

3.     Zakupu napojów dokonuje Wydział Organizacyjno Prawny.

4.     Odpowiedzialnym za wydawanie napojów pracownikom jest opiekun grupy.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:21:46, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-28 09:22:18, Ostatnia zmiana: 2007-01-22 13:16:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1127