Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5570789
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań Wersja do drukuHenryk Rogacki

urodzony 1 stycznia 1950 r.
wykształcenie wyższe - mgr administracji

Na stanowisku Zastępcy Burmistrza od 27 listopada 2001 r.

Zastępca Burmistrza - Henryk Rogacki prowadzi sprawy Gminy Miejskiej Lubań w imieniu Burmistrza z zakresu:

 1. gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz rolnictwa i leśnictwa,
 2. geodezji i kartografii,
 3. gospodarki mieszkaniowej, a w szczególności:
  • prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, nie przekazanych do kompetencji Administracji Budynków Komunalnych,
  • nadzór nad Administracjami Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 w zakresie ich statutowej działalności.
 4. lokalnego transportu drogowego,
 5. targowiska i hal targowych,
 6. gospodarki wodnej,
 7. zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,
 8. utrzymania obiektów administracyjnych,
 9. obsługi organizacyjno - prawnej i sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta,
 10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta z wyłączeniem spraw z zakresu zatrudniania, zwalniania i wynagradzania oraz karania,
 11. prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków,
 12. zapewnienie sprawnej obsługi organów gminy,
 13. zadań gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 14. organizacji zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych i imprez masowych,
 15. ewidencji ludności,
 16. prowadzenia spraw dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego, parlamentu, prezydenta i referendów,
 17. kancelarii tajnej i informacji niejawnej,
 18. organizacji świąt państwowych i miejskich.

Ponadto nadzoruje i koordynuje, działalność następujących wydziałów i jednostek organizacyjnych:

 1. Wydział Organizacyjno - Prawny wraz z Biurem Rady Miasta,
 2. Wydział Spraw Obywatelskich,
 3. Urząd Stanu Cywilnego,
 4. Wydział Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa,
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie opisanym w § 20 ust.3 pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań,
 6. Miejskiego Zespołu Reagowania,
 7. Gospodarstwo Pomocnicze "Hotel Pokoje Gościnne",
 8. pełnienie funkcji pełnomocnika w komunalnych spółkach: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 9. wykonywanie zadań przewidzianych dla Sekretarza.

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-16 10:06:40, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-16 10:08:06, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 11:24:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3082