Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953996
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » lipiec nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 83/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 lipca 2006 roku

 

 

W sprawie

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy z równoczesnym przeniesieniem własności obiektu budowlanego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII/364/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącą działkę geodezyjną Nr 27/1, Obr. II, AM 18 o powierzchni 81 m2 położoną w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta Nr KW 31702. Zbycie następuje na rzecz osoby, która jest dzierżawą niniejszej nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-07-21 08:15:49, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-07-21 08:34:10, Ostatnia zmiana: 2006-07-21 08:34:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1138