Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5352628
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok Wersja do druku

GGNiR. 722411-6/06

  

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Lubaniu przy ulicy Dąbrowskiego 29, (Obręb V, AM 5, działka Nr 115/4 o powierzchni1163 m2), KW 18.864

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym, położona na terenie oznaczonym wg planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego symbolem 5UP/U2, przeznaczona pod tereny usług komercyjnych i publicznych. Budynek wolnostojący, z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną.

 

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:

-         wartość budynku 61 100 zł

-         wartość gruntu 33 900 zł

Wadium 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), nabywca podlega zwolnieniu z uiszczenia podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2006 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, sala nr 11.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 4 sierpnia 2006 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul. 7 Dywizji 14, konto nr: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

 

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 167, poz.1758).

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel.(075) 646 44 21.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-07-13 10:38:15, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-07-13 10:45:09, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:21:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4909