Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054422
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Statut miasta Lubań - Załącznik 5

Regulamin Komisji Etyki

 

§ 1

 

1.       Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy definicyjne § 1 Statutu Miasta Lubań.

2.       Ilekroć mowa o Komisji Etyki rozumieć przez to należy Komisję Etyki Rady Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Dla zbadania skarg na radnych w sprawie naruszenia podstawowych obowiązków wynikających ze ślubowania, jakie radni składają przed przystąpieniem do wykonywania mandatu oraz naruszenia przez nich przepisów antykorupcyjnych powołuje się Komisję Etyki

 

§ 3

 

1.        Komisja Etyki jest Komisją doraźną powoływaną przez Radę, w skład, której wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów.

2.        W uchwale rada określa skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego Komisji Etyki i czas jej działania.

3.        Orzeczenie Komisji Etyki przedstawiane jest podczas sesji rady, ale jego upublicznienie wymaga zgody zainteresowanego, którego to dotyczy.

 

§ 4

 

1.       Dla rozpatrzenia skargi na radnego i zbadania zarzutów Komisja Etyki przeprowadza postępowania wyjaśniające, wysłuchuje stron i wydaje orzeczenie w formie uchwały.

2.       W wyniku rozpatrzenia skargi Komisja Etyki może:

1)      oddalić skargę,

2)      zwrócić radnemu uwagę,

3)      udzielić radnemu upomnienia.

3.       Od orzeczenia Komisja Etyki radnemu przysługuje – w terminie czternastu dni od jego doręczenia – prawo odwołania do Rady.

 

§ 5

 

1.       Organy miasta i wszystkie jednostki podległe radzie Miasta zobowiązane są udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy członkom Komisji Etyki.

2.       Działanie Komisji Etyki nie powinno zakłócać toku pracy tych organów i jednostek.

 

§ 6

 

1.       Wszystkie materiały Komisji Etyki mają charakter poufny i po zakończeniu postępowania składane są w zapieczętowanych kopertach w Biurze Rady i ulegają zniszczeniu wraz z zakończeniem kadencji rady.

2.       Członków Komisji Etyki obowiązuje zachowanie całkowitej tajemnicy w sprawach, które badają.

3.       Z tytułu wykonywania zadań członka Komisji Etyki radny powołany do składy orzekającego ponosi odpowiedzialność wyłącznie przed Radą Miasta.

 

§ 7

 

Zmiany w niniejszym regulaminie następują na wniosek Rady Miasta w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-29 13:39:00, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-29 13:44:06, Ostatnia zmiana: 2006-06-29 13:44:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3234