Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083320
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » luty nr 10 - 22 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 21/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 lutego 2006 roku

 

 

W sprawie

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1.       Konrad Rowiński                                         - Przewodniczący

2.       Henryk Rogacki                                           - członek

3.       Elżbieta Sindrewicz                                       - członek

4.       Beata Soczyńska                                         - sekretarz

do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa, zwana dalej w treści regulaminu „Komisją”, powołana została na czas określony w celu wybrania najlepszej oferty na realizację zadań publicznych polegających na wspieraniu i powierzeniu ich realizacji, w stosunku, do których termin składania ofert upływa 13 marca 2006 roku.

 

§ 3

 

Zadaniem Komisji jest dokonanie wyboru ofert na realizację następujących zadań publicznych:

1.       Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym:

a.       upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych miasta Lubań poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym zawodów i turniejów sportowych integrujących środowiska z udziałem osób niepełnosprawnych, oraz organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych promujących zdrowy styl życia z uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

-         zorganizowanie mityngu brydża sportowego,

-         zorganizowanie integracyjnych igrzyska sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,

-         zorganizowanie dwudniowej, integracyjnej wycieczki autokarowej dla dzieci i młodzieży połączonej z profilaktyką przeciwalkoholową,

-         zorganizowanie międzynarodowego rajdu pieszych z udziałem osób niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

-         zorganizowanie zawodów w marszu na orientację,

-         zorganizowanie udziału uczestników w Pucharze Dolnego Śląska w marszach na orientację,

-         organizacja imprez sportowych po hasłem „Lato w mieście”,

-         zorganizowanie międzynarodowego rajdu górskiego na terenie Euroregionu Nysa, którego celem jest upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

-         zorganizowanie imprez integrujących środowiska niepełnosprawnych,

-         organizacja alternatywnego spędzania wolnego czasy przez osoby starsze,

-         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego w klubach sportowych, pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia instruktorskie lub trenerskie, w tym:

-         zorganizowanie zajęć sportowych, treningów, zawodów dla trampkarzy i juniorów w piłkę nożną,

-         zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i zawodów dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat (orlików) trenujących piłkę nożną,

-         zorganizowanie zajęć sportowych dla dorosłych poprzez organizowanie treningów i zawodów w piłkę nożną,

-         zorganizowanie zajęć sportowych, cyklicznych treningów w kolarstwie, zawodów w wyścigach kolarskich,

-         zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i zawodów dla dziewcząt trenujących piłkę ręczną,

-         zorganizowanie powszechnej nauki pływania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci klas 1-4 szkoły podstawowej.

2.       Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych i z rodzin najuboższych połączonych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

-         zorganizowanie obozu terapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną,

-         zorganizowanie kolonii zdrowotnej z leczeniem i rehabilitacją dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, które na podstawie zaświadczeń lekarskich mają stwierdzoną konieczność wyjazdu na kolonię zdrowotną z rehabilitacją,

-         organizacja wypoczynku letniego dzieci połączonego z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

-         zorganizowanie profilaktycznej kolonii letniej w mikroklimacie sprzyjającym leczeniu dróg oddechowych dla dzieci i młodzieży,

-         zorganizowanie obozu wypoczynkowego pod namiotami.

-         Ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, w tym:

-         przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej prelekcji na temat pierwszej pomocy i zapobiegania urazom i upadkom – 1 000 zł,

-         organizowanie działań promujących honorowe krwiodawstwo – 1 000 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-26 09:38:16, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-26 10:01:28, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 11:06:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1061