Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054535
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Stowarzyszenia i Związki obrazek Wersja do druku

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

obrazek


 

ul. Floriańska 55/7

31-019 Kraków

tel./fax (012) 429 17 93

email: biuro@pnec.org.pl

(URL): http://www.pnec.org.pl/

 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC) istnieje od 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, niedziałającą dla zysku.

Działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na małe i średniej wielkości miasta, w których występuje ogromne zapotrzebowanie na edukację ekologiczną, przepływ informacji oraz kooperację.
PNEC zrzesza 25 polskich gmin członkowskich i jedną litewską, posiada też 12 członków wspierających (w tym dwie organizacje z Ukrainy), rekrutujących się z firm prywatnych, firm ESCO oraz stowarzyszeń.

Polska Sieć "Energie Cités" należy do Europejskiej Sieci "Energie Cités", mającej swą siedzibę w Besançon, we Francji. Poprzez swoje działania PNEC włącza się do realizacji zadań zawartych w Protokole z Kyoto.

 

Cele działalności

Statutowym celem Polskiej Sieci "Energie Cités" (PNEC) jest promowanie racjonalnego, bardziej efektywnego wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii. Działania podejmowane przez Sieć koncentrują się na: wymianie informacji i doświadczeń; powszechnym lobbyingu oraz wspieraniu lokalnej polityki na rzecz efektywnego wykorzystania energii

Pierwszy obszar obejmuje: edukację w zakresie efektywnego wykorzystania energii (metody zintegrowanego planowania energetycznego, zarządzanie od strony popytu, nowoczesne technologie, itd.); wymianę doświadczeń w zakresie projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii; informacje o grantach na inwestycje, zmierzające do redukcji zużycia energii i poprawy środowiska naturalnego; udzielanie pomocy gminom członkowskim w przygotowywaniu dokumentów przy składaniu wniosków grantowych; konsultację; organizację kursów szkoleniowych, seminariów, konferencji, wyjazdów studyjnych.

Drugi obszar działań obejmuje zwłaszcza: powszechny lobbying na poziomie krajowym i regionalnym; wsparcie dla władz lokalnych w kreowaniu oraz wdrażaniu efektywnego wykorzystania energii, jak również wsparcie polityki ochrony środowiska; kampanie promujące ochronę środowiska oraz racjonalne użytkowanie energii; wspólną prezentację na krajowym i międzynarodowym forum.

 

Miasto Lubań członkiem Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites” od kwietnia 1996 roku. (Uchwała Nr XXVIII/185/96 Rady Miasta z dnia 26 marca 1996 roku)

 

W ramach Stowarzyszenia Miasto Lubań realizując zadania statutowe przestawiło swoje wnioski dotyczące udziału w projektach SchoBIE-DO oraz PAUCI.

Stowarzyszenie (w tym miasto Lubań) wyraziło chęć współpracy przy realizacji programów finansowanych przez struktury unijne dotyczących m.in. lokalnej polityki energetycznej i ekorozwoju.

W dniu 3 października 2003 roku w Krakowie uruchomiono program SchooBIE-DO. Gmina Miejska Lubań znalazła się w gronie miast, które będą realizować powyższy projekt. 

Program SchooBIE-DO to ciąg przedsięwzięć polegających na:

-         wdrożeniu lokalnego monitoringu zużycia energii;

-         wykonania audytów energetycznych dla tych budynków, które dają najlepsze rokowania na oszczędności - energetyczne (budynki szkolne);

-         dokonanie wyboru technologii modernizacji wraz z przygotowaniem finansowania zaplanowanych działań.

Projekt jest finansowany z dotacji:

-         Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Energetyki i Transportu);

-         ADME – Francuskiej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska;

-         w części ze środków własnych członków Stowarzyszenia.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 09:16:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 09:20:36, Ostatnia zmiana: 2006-06-16 09:26:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3035