Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964155
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » styczeń nr 1 - 9 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2006

Zarządzenie Nr 1/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 stycznia 2006 roku

 

 

W sprawie:

ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2006

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXX/256/2001 z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz Załącznika nr 3 do Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Ustala się wysokość dotacji rocznej na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego nr 1 w Lubaniu w 2006 roku w wysokości 3 797,31 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł 31/100 gr.)

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 08:55:00, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 08:55:50, Ostatnia zmiana: 2006-07-10 11:30:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1057