Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964024
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » styczeń nr 1 - 9 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 stycznia 2006

 

 

W sprawie

zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz Uchwała Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2005 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2006 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Załączone dokumenty
  zarzadzenie_4_2006_zalacznik1 (53.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zarzadzenie_4_2006_zalacznik2 (90.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 08:23:19, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 08:52:34, Ostatnia zmiana: 2006-09-08 10:01:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1089