Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964196
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » styczeń nr 1 - 9 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów...

Zarządzenie Nr 9/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 stycznia 2006 roku

 

 

W sprawie:

powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 72 poz. 747, Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 roku, Dz. U. Nr 96 poz. 959 z 2004 roku, Dz. U. Nr 173 poz. 1808 z 2004 roku, Dz. U. Nr 130 poz. 1087 z 2005 roku, Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 roku, Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 roku, Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 roku, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku, Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 roku, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 roku, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 roku, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku, Dz. U. Nr 172 poz. 1441 z 2005 roku) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Powołuję Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu za okres od dnia 1 kwietnia 2006 roku do dnia 31 marca 2007 roku w składzie:

-         Krystyna Bajdor 

-         Henryk Kot 

-         Piotr Browarczyk

2.       Powołanie następuje na okres dokonania przeprowadzenia weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy:

1.       Sprawdzenie, czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.       Weryfikacja w przedstawionym wniosku kosztów, pod względem celowości ich ponoszenia.

 

§ 3

 

1.       Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.       Zespół zakończy pracę z dniem przedstawienia Burmistrzowi Miasta informacji wynikach przeprowadzonej weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 08:00:49, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 08:10:42, Ostatnia zmiana: 2006-07-10 12:02:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1388