Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065412
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » kwiecień nr 36 - 43 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 38/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 11 kwietnia 2006 roku

 

 

W sprawie

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

           

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §6 pkt 6 Uchwały Nr XL/299/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 264, poz. 4696) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-14 09:43:24, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-14 09:47:56, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 10:58:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1089