Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054525
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Statut miasta Lubań - Załącznik 3

Zasady przyznawania medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania”

 

 

Medal „Za zasługi dla Miasta Lubania” zwany dalej „Medalem” przyznawany jest osobom, organizacjom i instytucjom za promowanie miasta, zasługi włożone w jego rozwój oraz pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców wg zasad:

 

§ 1

 

Medal przyznaje Rada Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Medalu.

 

§ 2

 

1.       W skład Kapituły Medalu wchodzą: Przewodniczący Rady Miasta Lubań, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Lubań, Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta Lubań oraz Przewodniczący Klubów Radnych. W przypadku, gdy poszczególne funkcje pełnią te same osoby nie dokooptowuje się do składu Kapituły innych osób

2.       Spośród swojego grona Kapituła wybiera Przewodniczącego, który reprezentuje ją przed Radą.

3.       Kapituła opracowuje regulamin swojego działania.

 

§ 3

 

1.       Wnioski do Kapituły Medalu mogą składać:

-         podmioty prowadzące statutową działalność na rzecz miasta,

-         organizacje lub stowarzyszenia działające na terenie miasta,

-         związki zawodowe,

-         mieszkańcy miasta w stosunku do osób, organizacji oraz instytucji.

2.       O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Kapituła Medalu.

 

§ 4

 

Wniosek o przyznanie Medalu powinien zawierać:

1.       Dane osobowe oraz dane o przebiegu działalności lub pracy osoby, organizacji, instytucji.

2.       Zapis zasług uzasadniających jego przyznanie.

 

§ 5

 

1.       Po rozpatrzeniu wniosków Przewodniczący kapituły Medalu przedstawia na sesji Rady Miasta osoby, organizacje i instytucje, które należy zdaniem Kapituły wyróżnić.

2.       Medal przyznaje Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów.

 

§ 6

 

1.       Przyznawany Medal jest medalem o średnicy 70 mm. Na awersie umieszczony jest napis „Za zasługi dla Miasta Lubania” oraz wizerunek lubańskiego Ratusza. Na rewersie umieszczony jest historyczny herb miasta Lubania. Medal wykonany jest ze stopu brązu. Projektantem Medalu był artysta plastyk Pan Stefan Dons.

2.       Wraz z Medalem wręcza się dyplom jego nadania określający zasługi stanowiące podstawę jego przyznania.

3.       Ewidencję wyróżnionych prowadzi Urząd Miasta Lubania w Księdze Honorowej Zasłużonych dla Miasta Lubania. Wpis zawierał będzie dane dotyczące wyróżnionych wraz z podstawą jego przyznania zawartą w dyplomie.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-06 10:25:05, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-06 10:26:17, Ostatnia zmiana: 2006-06-29 13:35:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2968