Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5512976
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok Wersja do druku

GGNiR 0151- 26 / 05/06 - ulica Kazimierza Wielkiego

Numer sprawy GGNiR 0151- 26 / 05/06

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza kolejny V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego, Obręb II, AM 18 stanowiącej działkę nr 27/2 o powierzchni 91 m2


Cena wywoławcza wynosi 7 900 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych)
Wadium wynosi
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (
Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę niezabudowaną Nr 27/2 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Lubań, nieruchomość znajduje się w jednostce MU4 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2006 roku o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, sala nr 11.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 27 czerwca 2006 roku na konto Urzędu Miasta Lubań Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul. 7 Dywizji 14 - konto nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

100% ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 roku,
Dz. U. Nr 16, poz.1758).

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.(075) 646 44 22
.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie
1 177,34 zł (słownie: jeden tysiąc, sto siedemdziesiąt siedem złotych, trzydzieści cztery grosze)

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-05 15:53:16, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-05 15:55:59, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:21:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1523