Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086635
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXVII z 26 października obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XXVII/217/2004

Rady Miasta Lubań

z dnia 26 października 2004 roku

 

 

w sprawie: skargi pani Zofii Czaplińskiej na panią Jolantę Górską – Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w  Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu skargi pani Zofii Czaplińskiej z dnia 16 września 2004 roku na panią Jolantę Górską – Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu postanawia się skargę uznać za niezasadną.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2005-09-06 21:41:22, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-08-25 08:44:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1337