Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964103
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » maj nr 44 -54 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 44/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 maja 2006 roku

 

 

W sprawie

powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołać Komisję Przetargową, do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych, w składzie:

1. Henryk Rogacki – przewodniczący

2. Bogumiła Tomaszewska – członek

3. Anna Krawiec – członek

 

§ 2

 

Komisja działać będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-30 09:02:53, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-30 09:04:43, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 10:53:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1164