Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5958495
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Kontrole » Wewnętrzne » Rok 2005 obrazek Wersja do druku

Sprawozdanie z kontroli za rok 2005

IK. 0910 – 02 /2006

                                                                                 

Sprawozdanie

 

Niniejszym przedstawiam sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez inspektora ds. kontroli Urzędu Miasta w Lubaniu w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku następująco:

 

 

Lp.

Nazwa jednostki podlegającej kontroli

Przedmiot kontroli

Termin przeprowadzonej kontroli

Postępowanie pokontrolne

1.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie stawek wody i ścieków na 2005r.

31.01-10.02.2005.

Protokół

10.02.2005 roku

2.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

Przekazanie agend

15.03-16.03.2005

Wydano zalecenia pokontrolne 21.03.2005 roku

3.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Pobieranie wynagrodzeń przez Pion Dyrektorski Spółki i innych świadczeń z tyt. umowy o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych i regulaminów wewnętrznych Spółki za okres 2002-2004 rok

21.03-08.04.2005

Wydano zalecenia 29.04.2005 roku

4.

Spółki komunalne

Sprawdzenie sprawozdań i ocena działalności Spółek za okres 01.01-30.06.2005r.

10.08-12.08.2005

Sprawozdanie 12.08.2005 roku, nie wydano zaleceń

5.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

07.12.2005

Protokół 07.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

6.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii

Św. Trójcy w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

07.12.2005

Protokół 07.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

7.

Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

08.12.2005

Protokół 08.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

8.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

09.12.2005

Protokół 09.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

9.

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

12.12.2005

Protokół 12.12.2005 roku, wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

10.

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

12.12.2005

Protokół 12.12.2005 roku, wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006r.

11.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

14.12.2005

Protokół 14.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku.

12.

Ognisko TKKF „Osiedle” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

21.12.2005

Protokół 21.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

13.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

21.12.2005

Protokół 21.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

14.

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Łużyce” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

28.12.2005

Protokół 28.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

15.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

28.12.2005

Protokół 28.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

16.

Klub Małego Dziecka

w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

28.12.2005

Protokół 28.12.2005 roku,

wydano zalecenia pokontrolne 27.02.2006 roku

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Krystyna Bajdor

 

Lubań, dnia 31 marca 2006 roku

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-11 14:59:22, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-11 15:01:17, Ostatnia zmiana: 2006-05-11 15:01:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1688