Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056946
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Przetargi » Rozstrzygnięte obrazek Wersja do druku

                               

 

 

 

  

                                                                                              Lubań, dnia 29 lipca 2008 roku

TI 7071/01/2008

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

                                           

                             Burmistrz Miasta Lubań informuje, że w  postępowaniu  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

PRZY UL.KOPERNIKA 15 W LUBANIU

zgodnie z postanowieniami art.91 ust.1 w/w ustawy wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Konsorcjum:

Lider:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz

                ul.Poluszyńskiego 1a 59-900 Zgorzelec

Partner: Media Stadion Sp.z.o.o.

                ul.Białowieska 2   71-010 Szczecin

1)   za cenę ofertowa 1.195.447,42 zł brutto

słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 42/100 zł

2)   z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2008r.

3)   udzieloną gwarancją na okres:

    a) 60 miesięcy na nawierzchnię z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej,

    b) 60 miesięcy na nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego,

   c) 36 miesięcy na pozostałe obiekty.

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert  ustalono, iż oferta Nr  4 Konsorcjum:

Lider:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz

Partner: Media Stadion Sp.z.o.o.

odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w  Ustawie  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

 

Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

1

 

Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni
ul.Czerwonego Krzyża 6
22-100 Chełm

154.940,00 zł

Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2

 

HANS-JOACHIM WEITZEL GmbH & Co.KG Sportstaettenbau

Großer Moorweg 1

25436 Tornesch

1.195.311,71

Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp.z.o.o.

ul.Młodych Energetyków 3   59-916 Bogatynia

Partner: ACTIVA Longin Witkowski

ul.G.Narutowicza 127/53      90-146 Łódź

1.1445.360,11

Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz

ul.Poluszyńskiego 1a 59-900 Zgorzelec

Partner: Media Stadion Sp.z.o.o.

ul.Białowieska 2  

71-010 Szczecin

1.195.447,42 zł

300 pkt.

 

 

 

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                Wiesław Wydra

                                                                                                Z-ca Burmistrza


Informację wytworzył: Grażyna Szafraniowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-08-13 09:51:06, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-08-13 12:25:26, Ostatnia zmiana: 2008-08-13 12:25:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3256