Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057833
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 12/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie :      uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T.J z 2001 r. Dz.U.nr 142, poz.1591 z póź.zm.),

 

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta  Lubań.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-04-15 12:45:19, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-04-15 12:45:58, Ostatnia zmiana: 2008-04-15 12:46:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 926