Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714556
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 11/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 stycznia 2008 roku

 

w sprawie:

powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuję Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu za okres od dnia 01.04.2008r. do dnia 31.03.2009r. w składzie:

- Krystyna Bajdor 

- Henryk Kot 

- Piotr Browarczyk

2. Powołanie następuje na okres dokonania przeprowadzenia weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy:

1. Sprawdzenie, czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Weryfikacja w przedstawionym wniosku kosztów, pod względem celowości ich ponoszenia.

 

§ 3

 

1.Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.Zespół zakończy pracę z dniem przedstawienia Burmistrzowi Miasta informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf.                                                               

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.01.2008 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Piotr Browarczyk, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Piotr Browarczyk, Data wprowadzenia: 2008-01-25 08:32:08, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2008-01-25 08:33:18, Ostatnia zmiana: 2008-01-25 08:34:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1009