Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057694
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 4/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiąz

ZARZĄDZENIE NR  4/2008

 

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

z dnia 07 stycznia 2008 roku

 

w sprawie:      wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność  osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./, art. 11 ust.1, art.15 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2.603 z 2004 roku z późn. zm.);  Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a osobą fizyczną, bez obowiązku dopłat wynikających z różnicy w wartości nieruchomości. Przedmiotem zamiany są:

§         nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, położona w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1/4, Obręb II, AM 12 o pow. 1.229 m2 oraz działka Nr 13/2, Obręb II, AM 12 o pow. 316 m2

Łączną wartość nieruchomości określa się na kwotę 37.800,-zł

§         nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 2/5, Obręb II, AM 11 o pow. 1.473 m2 oraz działka Nr 2/6, Obręb II, AM 11 o pow. 72 m2.

Łączną wartość nieruchomości określa się na kwotę 37.800,-zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2008 roku

 

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Anna Siwarska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Siwarska, Data wprowadzenia: 2008-01-22 08:14:00, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-01-22 10:11:03, Ostatnia zmiana: 2008-01-22 10:11:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 907